Njoftim nga Lënda: Programim I

1 Qershor, 2018

Njoftohen studentët se konsultimet në lëndën : Programim I mbahen ditën e hënë 04.06.2018 ,duke filluar ne oren 10:00.

 

Prof. Asoc. Artan Dërmaku