Studentët e Universitetit ZUG janë takuar me Kryetarin e Komunës se Gjilanit
10 Tetor, 2019 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës -Fakulteti i Edukimit– Afati i Shtatorit 2018/2019
10 Tetor, 2019 MË SHUMË