Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2023/2024
28 Korrik, 2023 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2023/2024
28 Korrik, 2023 MË SHUMË
Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit Publik”Kadri Zeka” për vitin 2023
28 Korrik, 2023 MË SHUMË