Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit Publik”Kadri Zeka” për vitin 2023

28 Korrik, 2023

Vendim për shfrytëzimin e pushimit Vjetor

Shkarko