Universiteti i Gjilanit “Kadri Zeka” filloi vitin e ri akademik 2019/2020
1 Tetor, 2019 MË SHUMË
Fjala e Rektorit Kosumi në fillimin e vitit akademik në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan 1 tetor 2019
1 Tetor, 2019 MË SHUMË
KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e anëtarëve të rinj
1 Tetor, 2019 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit
1 Tetor, 2019 MË SHUMË