Vendim për vazhdim të afatit për aplikim në Konkursin për zgjedhjen e personelit akademik
3 Korrik, 2020 MË SHUMË
Fakulteti i Edukimit i UKZ-së se shpejti me klasë bashkëkohore për mësimin praktik në programin parashkollor
3 Korrik, 2020 MË SHUMË