Jepen certifikata për pjesëmarrësit në workshopin ONU për Pedagogji Ligjore
26 Mars, 2019 MË SHUMË
Studentja Albulena Bugaqku thotë se nga njohuritë e marra në UKZ mundë të bëjmë hapa të mëdhenj
26 Mars, 2019 MË SHUMË
Konkurs – për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2019/2020
26 Mars, 2019 MË SHUMË