Në UKZ është promovuar libri Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
16 Tetor, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
16 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Fejzulla Berisha
16 Tetor, 2018 MË SHUMË