Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Qershorit 2020/2021
27 Maj, 2021 MË SHUMË
Mbahet vizitë monitoruese për projektin STAND
27 Maj, 2021 MË SHUMË
KFC ofron punë për studentët
27 Maj, 2021 MË SHUMË