Studentët e UKZ-së organizuan ushtrime vullnetare për aplikuesit e rinj (maturantët)
29 Shtator, 2020 MË SHUMË
Konkurs për zgjedhjen e një Ligjëruesi në marrëdhënie të rregullt pune për lëndët e Artit figurativ në Fakultetin e Edukimit të Universitetit “Kadri Zeka” Gjilan
29 Shtator, 2020 MË SHUMË