Në UKZ është mbajtur punëtoria e radhës në kuadër të projektit QUADIC
1 Mars, 2023 MË SHUMË
Thirrje për pjesëmarrje në konferencë “Women, women’s rights and gender studies” me 5 dhe 6 Maj 2023
1 Mars, 2023 MË SHUMË