Intervista për konkurs për asistent në Fakultetin Ekonomik
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË
Thirrje për mundësi të reja të karrierës nga Sutherland
6 Dhjetor, 2017 MË SHUMË