Njoftim për tërheqjen e diplomave për studentët e nivelit master në programin E-Qeverisja
19 Prill, 2021 MË SHUMË
Njoftim për vazhdimin e mësimit online
19 Prill, 2021 MË SHUMË
Listat preliminare të studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2021
19 Prill, 2021 MË SHUMË
40 Vjetori i Demonstratave të vitit 1981 shënohet edhe në Gjermani
19 Prill, 2021 MË SHUMË
Konstituimi i komisioni qendror zgjedhor për zgjedhjet studentore
19 Prill, 2021 MË SHUMË