Njoftim për tërheqjen e diplomave për studentët e nivelit master në programin E-Qeverisja

19 Prill, 2021

Njoftohen studentët e nivelit master në programin E-Qeverisja, të cilët i kanë kryer të gjitha procedurat e diplomimit, që tërheqjen e diplomave mund ta bëjnë cdo ditë pune.

Diplomat mirren ne zyrën e diplomave te Universitetit.