Shpallja e rezultateve përfundimtare në bazë të konkursit të brendshëm të datës 13.09.2019 – Njoftim për kandidatët e suksesshëm
27 Janar, 2020 MË SHUMË
UKZ pjesëmarrëse e takimit të mbajtësve të granteve të programit Erasmus + që po mbahet në Bruksel
27 Janar, 2020 MË SHUMË