Në Universitetin  e Gjilanit “Kadri Zeka” u mbajtën provimet pranuese
20 Korrik, 2015 MË SHUMË
Konkursi per angazhimin e personelit akademik ne njesite akademike te Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan per semestrin e I-re te vitit akademik 2015/16
20 Korrik, 2015 MË SHUMË