Në Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka”, u mbajt debat për Projektligjin për Arsimin e Lartë dhe atë për Profesionet e Rregulluara
2 Qershor, 2015 MË SHUMË