Vendim për anulimin e pozitës së 19 të Konkursit nr.01/1137 të datës 25.09.2017 për angazhimin e stafit akademik në Fakultetin Juridik
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT “KADRI ZEKA”
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në turniret sportive të FSUNK-së!
20 Tetor, 2017 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa
20 Tetor, 2017 MË SHUMË