Ftesë – Prof.Dr. ADEM TAMO do të mbajë ligjëratë me temën: “Vlerësimi objektiv dhe pandershmëria akademike – kopjimi”.
10 Maj, 2016 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, ka qëndruar ekipi i ekspertëve të Agjencisë së Akreditimit e Kosovës
10 Maj, 2016 MË SHUMË
FTESE – Aplikim per konferencen në Francë për të rinjtë e Ballkanit Perendimor
10 Maj, 2016 MË SHUMË