Njoftim për vazhdimin e afatit për regjistrimin e lëndëve të semestrit dimëror në nivelin bachelor dhe master
18 Janar, 2022 MË SHUMË
Konstituohen Këshillet e Studentëve në Fakultetet e UKZ-së
18 Janar, 2022 MË SHUMË
Improving academic staff capacities in Research in Teacher Education
18 Janar, 2022 MË SHUMË