Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve në Fakultetin Ekonomik për vitin akademik 2022/2023
21 Gusht, 2023 MË SHUMË
Konvikti i Nxënësve dhe Studentëve në Gjilan ka hapur konkurs për vitin 2023/2024
21 Gusht, 2023 MË SHUMË