Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka” diplomoi gjenerata e parë
7 Korrik, 2017 MË SHUMË