Universiteti “Kadri Zeka” dhe Telekomi i Kosoves nënshkruajnë Marrëveshje Bashkëpunimi
19 Korrik, 2018 MË SHUMË
Udhëzim për Provimin Pranues
19 Korrik, 2018 MË SHUMË
KD i Universitetit “Kadri Zeka” mori vendim për shpalljen e zgjedhjeve për katër anëtarë të KD-së
19 Korrik, 2018 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2018/2019
19 Korrik, 2018 MË SHUMË