Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018 – Fakulteti i Edukimit
15 Tetor, 2017 MË SHUMË