Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018 – Fakulteti i Edukimit

15 Tetor, 2017

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2017/2018 në Fakultetin e Edukimit se fotografimi për ID-kartelë do të bëhet si vijon:

  • Programi Parafillor, më 17-10-2017, nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00
  • Programi Fillor, më 18-10-2017, nga ora 10:00-11:30 & 13:00-15:00

Studentët duhet të jenë të regjistruar dhe me vete duhet të kenë letërnjoftimin.

Fotografimi bëhet në Zyren e IT-së.