Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2023/2024
30 Tetor, 2023 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024
30 Tetor, 2023 MË SHUMË
Studentët e FSHK kanë kaluar me sukses të jashtëzakonshëm garat në Techfest Albania
30 Tetor, 2023 MË SHUMË