Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2023/2024

30 Tetor, 2023

Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin Publik“Kadri Zeka”- Afati plotësues për vitin akademik 2023/2024 në nivelin Mster.

Rezultatet Përfundimtare - Sistemet e Kontrollit dhe Intelegjenca Artificiale

Shkarko

Rezultatet Përfundimtare - E Qeverisja

Shkarko