Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2022-2023
3 Nëntor, 2023 MË SHUMË
UKZ pjesëmarrëse në takimin e institucioneve Evropiane EU STEM COALITION
3 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Këshilli Drejtues ka zgjedhur pesë Prorektorët e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
3 Nëntor, 2023 MË SHUMË
KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e mandatit të anëtarit të ri të emëruar nga MAShTI
3 Nëntor, 2023 MË SHUMË