Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2022-2023

3 Nëntor, 2023

Këshilli Drejtues i Universitetit Publik ”Kadi Zeka” Gjilan, në mbledhjen e mbajtur më 31.10.2023, mori vendim të shpall Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2022/2023

Dokumentet që duhet të dorëzohen për aplikim:

  • Raporti i aplikimit për bursë nga SMU, kliko Këtu
  • Vërtetimin për statusin e studentit (lëshohet nga fakulteti);
  • Pasqyrën e provimeve të dhëna (lëshohet nga fakulteti);
  • Letërnjoftimin kopje;
  • Vërtetimin e llogarisë bankare;

Aplikimi për Bursën Universitare mund të bëhet nga data 06.11.2023 deri më 10.11.2023 ora 15:00

Për më shumë shikojeni konkursin më poshtë:

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2022-2023

Shkarko