Rektori Bajram Kosumi ka takuar stafin akademik dhe administrativ të UKZ-së
14 Qershor, 2017 MË SHUMË
Rektori takoi personelin akademik të Fakultetit Juridik
14 Qershor, 2017 MË SHUMË