Afati i paraqitjes së provimeve në Fakultetin Juridik niveli bachelor dhe master – Afati i Shtatorit 2022/2023
1 Gusht, 2023 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në Fakultetin Ekonomik – Afati i Shtatorit 2022/2023
1 Gusht, 2023 MË SHUMË