Urimi i Rektorit për themelimin e Ushtrisë së Kosovës
14 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Evidenca e Angazhimit te studenteve dhe Lista e Temave per lenden Projekti hulumtues (sem III, viti II) ne e-qeverisje
14 Dhjetor, 2018 MË SHUMË