Studentët e Fakultetit Ekonomik kanë ndjekur ligjëratë për Integrimet Evropiane
10 Janar, 2022 MË SHUMË
THIRRJE PËR KONFERENCË NDËRKOMBËTARE MBI KËRKIMET E INOVACIONIT NË SHKENCË, TEKNOLOGJI DHE ARTE” – ICIR-STA
10 Janar, 2022 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit– Afati i Janarit 2021/2022
10 Janar, 2022 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Janarit 2021/2022
10 Janar, 2022 MË SHUMË