Akademik Prof. Dr. Fejzullah Krasniqi Kryetari i Këshillit Drejtues dhe Rektori Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi kanë qëndruar në Korçë
19 Nëntor, 2016 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017
19 Nëntor, 2016 MË SHUMË