Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2016/2017

19 Nëntor, 2016

Njoftojmë studentët e pranuar në Universitetin “Kadri Zeka”, në vitin akademik 2016/2017 në Fakultetin e Edukimit se fotografimi për ID-kartelë do të bëhet si vijon:

  •  Programi Parafillor 21-11-2016 dhe 22-11-2016, nga ora 10:00-12:00 & 13:00-15:00
  •  Programi Fillor 23-11-2016 dhe 24-11-2016, nga ora 10:00-12:00 & 13:00-15:00

Studentët duhet të jenë të regjistruar dhe me vete duhet të kenë letërnjoftimin.

Fotografimi behet ne Zyren e IT-së.