Tre Universitete nënshkruajnë rregullore të përbashkët për studime Master
6 Shkurt, 2017 MË SHUMË
Përfaqësues të Këshillit Nacional Shqiptar kanë qëndruar në Universitetin “Kadri Zeka”
6 Shkurt, 2017 MË SHUMË