Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik për vitin akademik 2022/2023
7 Shtator, 2022 MË SHUMË
UKZ dhe Delegacioni i PH Zug kanë mbajtur tryezë të përbashkët
7 Shtator, 2022 MË SHUMË