Njoftim nga Prof. Flamur Hyseni
26 Shtator, 2021 MË SHUMË
Njoftim rreth mbajtjes së provimeve të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese për studentë të rinj
26 Shtator, 2021 MË SHUMË
Në UKZ mbahet trajnim për Hartimin e Planit Zhvillimor Individual
26 Shtator, 2021 MË SHUMË