FTESË / Ligjëratë në kuadër të programit “Guest Speaker”
7 Tetor, 2016 MË SHUMË
Konkursi për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
7 Tetor, 2016 MË SHUMË