UKZ pjesë e punëtorisë “Rritja e Kulturës Kërkimore në Arsimin e Lartë në Kosovë”
1 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Fakulteti Juridik i UKZ-së ka mbajtur ushtrim praktik për studentët “Këqyrja e vendit të ngjarjes”
1 Dhjetor, 2021 MË SHUMË