Lajmërim për studentët e vitit të tretë të Shkencave Kompjuterike
18 Janar, 2018 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” në Gjilan anëtar i Fondit Evropian të Universiteteve (EUF)
18 Janar, 2018 MË SHUMË
UKZ bëhet anëtare e ENAI
18 Janar, 2018 MË SHUMË