Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj për afatin plotësues, në vitin e parë të studimeve Master 2022-2023
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Orari i Diplomimit – Afati i Shtatorit 2022
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Ka përfunduar vizita studimore e studentëve të PH Zug në UKZ
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Njoftim për zgjatje të afatit për paraqitjen e Punimit të Diplomës
21 Tetor, 2022 MË SHUMË
Thirrje për mundësi aftësimi në profesion
21 Tetor, 2022 MË SHUMË