Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave

21 Tetor, 2022

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor, të cilët janë pranuar në vitin akademik 2022/2023, se mund t’i marrin Id kartelat në zyrën e shërbimit të studentëve, pranë njësive tuaja akademike.
Tërheqja e ID-Kartelave mund të bëhet nga dita e Hënë 24 Tetor 2022

Me respekt,
Zyra e TI-së