Universiteti “Kadri Zeka” për vitin akademik 2016/2017 do të pranoj 1504 studentë
8 Korrik, 2016 MË SHUMË