Me temën “Arsimi dhe edukimi në shoqëritë me diversitet kulturor’’ është mbajtur Konferenca Ndërkombëtare që u organizua nga Universiteti “Kadri Zeka” dhe Universiteti i Tetovës
28 Tetor, 2016 MË SHUMË