UKZ dhe GIZ/DIMAK kanë mbajtur ditën informuese për migrimin
16 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të Provimit Pranues për Master “E-Qeverisja” mbajtur më 01.11.2017
16 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Njoftim per regjistrim dhe fotografim per studentet e pranuar ne programin Master-Qeverisja Lokale dhe Shoqeria Demokratike dhe programi E-Qeverisja
16 Nëntor, 2017 MË SHUMË