Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan dhe Shoqata e Miqësisë Franko-Shqiptare kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi
5 Maj, 2017 MË SHUMË
Njoftim për kandidatin e suksesshëm të procedures së rekrutimit
5 Maj, 2017 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan dhe Shoqata e Miqësisë Franko-Shqiptare kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi
5 Maj, 2017 MË SHUMË