Njoftim/Në Universitetin “Kadri Zeka ” në Gjilan më 21.09.2018 mbahen provimet pranuese
20 Shtator, 2018 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” kanë qëndruar përfaqësues të Fondacionit Italian Organizata e Kërkimit
20 Shtator, 2018 MË SHUMË
Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2018/2019. Afati i dytë pranues
20 Shtator, 2018 MË SHUMË
Njoftim për ndryshim të orës së mbajtjes së provimeve
20 Shtator, 2018 MË SHUMË