Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për pranimin e studentëve të rinjë në Universitetin “Kadri Zeka”, për vitin akademik 2018/2019. Afati i dytë pranues

20 Shtator, 2018

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve për secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan, si dhe një Udhëzim për Provimin Pranues.

Provimi pranues do të mbahet ditën e premte me datë 21.09.2018.

Udhëzim për provim pranues (1)

Edukim, Fillor. 21.09.2018

Shkarko

Edukim, Parashkollor. 21.09.2018

Shkarko

Juridik 21.09.2018

Shkarko

Ekonomik, Banka, Financa dhe Kontabilitet. 21.09.2018

Shkarko

Ekonomik, Menaxhment. 21.09.2018

Shkarko

Ekonomik, Marketing. 21.09.2018

Shkarko

Shkenca Kompjuterike. 21.09.2018

Shkarko