Kuvendi i Kosovës miratoi Statutin e UKZ-së
10 Dhjetor, 2020 MË SHUMË
Kokurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e personelit të rregullt akademik në njësitë akademike të Universitetit Publik “Kadri Zeka” Gjilan, për vitin akademik 2020/2021
10 Dhjetor, 2020 MË SHUMË